Inga pedofiler .info

Denna del av Ingapedofiler.info är till för vuxna.

Välkommen

Inga Pedofiler .info Start Barnens sidor Bidra till oss

Vuxensidorna består av tre separata

delar.

En allmän för alla vuxna som dels

informerar om ingapedofiler.info plus

diskuterar pedofilfenomenet. Här finns

även ”vuxentavlan”.

Sedan har vi en andra del som vänder

sig till dig som är lärare (motsvarande)

och som skall undervisa om pedofiler.

Slutligen finns en separat del som

vänder sig till dig som själv är pedofil.

Välj nedan.

Utvecklingsarbetet pågår så allt är ännu inte klart.
Allmänna delen Lärardelen För pedofilen Se Introfilmen (Vuxen)

Inga pedofiler .info

Denna del av Ingapedofiler.info är till för vuxna.

Välkommen

Inga pedofiler .info SurfMeny - klicka för rätt sida här

Vuxensidorna består av tre separata

delar.

En allmän för alla vuxna som dels

informerar om ingapedofiler.info plus

diskuterar pedofilfenomenet. Här finns

även ”vuxentavlan”.

Sedan har vi en andra del som vänder

sig till dig som är lärare (motsvarande)

och som skall undervisa om pedofiler.

Slutligen finns en separat del som

vänder sig till dig som själv är pedofil.

Välj nedan.

Utvecklingsarbetet pågår så allt är ännu inte klart.
Allmänna delen Lärardelen För pedofilen Se Introfilmen (Vuxna)